بسمه تعالی

همکار محترم

با سلام

با توجه به نقـش و اهميت ابعاد رفتاري مشاغل و كاركنان و تاثير آن در كسب موفقيتـهاي سازماني، اين آزمـون جهت بررسي ويژگي هاي منابع انساني و ارائـه باز خورد به کارکنان و تدوين برنامه هاي بهبود در نظر گرفته شده است. خواهشمند است هر كدام از سوالات را صادقـانه پاسخ داده و ما را در فرايند ارائه خدمات هرچه بيشتر در سازمان همراهي نماييد.

** توجه1: مجموعه آزمون هاي شما در سه قسمت تنظيم گرديده كه بعد از اتمام هر يك از قسمت ها، به مرحله بعدي هدايت شده و بايستي تا انتهاي مرحله سوم به سوالات پاسخ دهيد.

** توجه2: پاسخ هاي شما زماني ارسال مي گردد كه در انتهاي هر قسمت بر روي دكمه “ارسال” كليك نماييد.

** توجه3: لطفاً براي شروع آزمون برروی هریک از مراحل کلیک نموده و در چارچوب زمانی تعیین شده به سئوالات پاسخ دهید.

.

مرحله یک (20 دقيقه)                  مرحله دوم(45 دقيقه)                        مرحله سوم(30 دقيقه)

.

.

                                                                                                                           با تشكر