ارزیابی 360 درجه

مرحله 1 از 2

  • همكار گرامي

    با سلام، پرسشنامه حاضر به منظور ارزیابی 360 درجه روسا و مدیران تهیه شده است که در طی آن یک نفر همزمان توسط مافوق، زیر مجموعه، همکاران و خودش مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف از اجرای این طرح ارائه بازخورد به مدیران و شناسایی برنامه های آموزشی لازم جهت بهبود سطح قابلیت های آنها می باشد. *** بعد از تکمیل پرسشنامه، با کلیک بر روی دکمه "ارسال" سوالات خود را ثبت نمایید
  • **منظور نام و نام خانوادگی فردی است که شما باید ایشان را ارزیابی کنید. **
  • Please enter a number from 1000 to 1000000.
    در این قسمت عددی که توسط واحد منابع انسانی به منظور ارزیابی فرد مورد نظر اعلام شده وارد شود.