پایش مهارتهای زندگی کارکنان

نتیجه تحلیل داده های این فرم در قالب کتابچه چاپ شده بصورت محرمانه به کارکنان تحویل داده شده و مبنای برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و خانواده های محترم آنان قرار خواهد گرفت.

مرحله 1 از 2

  • پاسخگوی گرامي:

    با سلام، لطفا پرسشنامه حاضر را كه به منظور سنجش مهارتهای زندگی شما تهيه گرديده با دقت تكميل نماييد. بي ترديد هر چقدر با دقت و صادقانه به سوالات پاسخ دهيد به همان اندازه نتايج بهتري را كسب خواهيد نمود . این پرسشنامه دارای 80 سوال بوده و نیاز به حدود 20 دقیقه زمان دارد. * جهت ارسال پاسخ ها در انتهاي آزمون بر روي دكمه "پایان" كليك نماييد.
  • در این قسمت نام فردی که پرسشنامه را تکمیل می کند نوشته شود
  • در این قسمت نام خانوادگی فردی که پرسشنامه را تکمیل می کند نوشته شود