آزمون تحليل رفتار كاركنان

با سلام با توجه به نقـش و اهميت ابعاد رفتاري مشاغل و كاركنان و تاثير آن در كسب موفقيتـهاي سازماني، اين آزمـون جهت بررسي ويژگي هاي منابع انساني و ارائـه باز خورد به کارکنان و تدوين برنامه هاي بهبود در نظر گرفته شده است. خواهشمند است هر كدام از سوالات را صادقـانه پاسخ داده و ما را در فرايند ارائه خدمات هرچه بيشتر در سازمان همراهي نماييد. نكات مهم : *  آزمون شما شامل سه مرحله” مي باشد كه بعد از اتمام هر مرحله، به مرحله بعدي هدايت شده و بايستي تا انتهاي مرحله سوم به سوالات پاسخ دهيد. همچنين درصورت تمايل به تكميل مراحل بعدي در فرصتهاي آينده ميتوانيد با مراجعه به همين صفحه مرحله تكميل نشده را انتخاب و آزمون را به پايان برسانيد. *  پاسخ هاي شما زماني ثبت مي گردد كه در انتهاي هر مرحله بر روي دكمه “پايان” كليك و پيام ثبت موفقيت آميز اطلاعات آزمون را مشاهده نماييد. *  هر مرحله از آزمون را تنها “يكبار” تكميل نموده و از انجام دوباره مراحل آزمون خودداري نماييد. * براي شروع آزمون برروی هریک از مراحل کلیک نموده و در چارچوب زمانی تعیین شده به سئوالات پاسخ دهید.

با تشكر