کانون ارزیابی و توسعه

 با سلام
کانون ارزیابی گروهی متشکل از ارزیابان  خبره می باشد که در آن داوطلبان با ابزار های مختلف نظیر آزمون ، مصاحبه، بحث گروهی، ایفای نقش ، بازی های مدیریتی  و… توسط ارزیابان مختلف، در زمانهای متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرند.
این ابزار امروزه به عنوان یکی از بهترین روش ها برای انتخاب ، ارتقاء و توسعه افراد قلمداد شده و در اغلب سازمانهای پیشرو مورد استفاده قرار   می گیرد.
در این مرحله از کانون ارزیابی، بایستی به آزمون های زیر که به منظور شناخت ویژگی های رفتاری و ذهنی شما تهیه گردیده ، با دقت و صادقانه پاسخ داده و  در انتهای هر قسمت پاسخ های خود را ثبت نمایید.

** توجه1: مجموعه آزمون هاي شما در سه قسمت تنظيم گرديده كه بعد از اتمام هر يك از مراحل، باید به مرحله بعدی رفته و تا انتهاي مرحله  سوم به سوالات پاسخ دهيد.
** توجه2: پاسخ هاي شما زماني ارسال مي گردد كه در انتهاي هر قسمت بر روي دكمه “ارسال” كليك نماييد.
** توجه3: لطفاً براي شروع آزمون برروی هریک از مراحل کلیک نموده و در چارچوب زمانی تعیین شده به سئوالات پاسخ دهید.

مرحله اول (50 دقیقه)                               مرحله دوم (40 دقیقه)                                  مرحله سوم (15 دقیقه)

                                                                                                                                                                                                                   با تشكر